۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

ملکه‌ی موریانه‌ها


«فساد مانند موریانه به جان کشور افتاده است»

این را معاون اول رییس جمهوری گفته است؛ از آن دست فاش‌گویی‌ها که باید آب بر آتش شوق مدیریت جهان باشد. شکی نیست وقتی موریانه، خانه ایدئولوژیست‌ها را فتح کرده، خانه همان‌ها که برای همه دنیا طرح و برنامه دارند، تنها کسانی ایده‌های آنان را خواهند پذیرفت که یا خود موریانه باشند یا موریانه‌دوست.

مجال گول زدن دائمی نبود، نیست.
ملکه‌ی ‌موریانه‌ها آزاد است و زیر چتر مصلحت پناه گرفته.

چه روزهای باشکوهی که آفتاب‌شان هیچ‌گاه طلوع نکرد.
.