۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

ابرهای تابستان

تابستان است هنوز؛ ابرهایی آمده‌اند بالای سر شهر که معلوم نیست از کجا دل‌شان پر باران است. 
*