۱۳۹۵ مرداد ۲۵, دوشنبه

راضی نبود، راضی نیستند


این کارتون را علیه بی.بی.سی (علیه دفتر سرویس جهانی و نه البته بخش فارسی آن) در صفحه اول شماره امروز روزنامه "صبح نو" دیدم، یاد کتاب خاطرات آخرین سفیر شاه در لندن افتادم.

سی‌و‌نه سال پیش، در آستانه انقلاب، یکی از دل‌نگرانی‌های عمده پهلویِ دوم، عملکرد رادیو فارسی بی.بی.سی در بازتاب اظهارات و اخبار مخالفان نظام شاهنشاهی بود. بخش فارسی بی.بی.سی شنوندگان زیادی در ایران داشت و شاه هر از چند گاهی به شدت از نحوه کار و خبرهای بی.بی.سی بر می‌آشفت و حتی لندن تهدید به از دست دادن منافع تجاری و اقتصادی در ایران می‌شد.
پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن در کتاب خاطرات خود با نام "در خدمت تخت طاووس" به این مسئله بارها اشاره کرده است. راجی از جمله در یادداشت‌های روزانه 27 بهمن سال 56 از نتیجه ملاقات هویدا با سفیر انگلیس در تهران می نویسد؛ «برای تعدیل لحن برنامه‌های فارسی بی.بی.سی، انگلیسی‌ها در نظر دارند اگر بشود قانون "مصالح ملی" را پیش بکشند تا معاملات نظامی و بازرگانی آنها با ایران به مخاطره نیفتند.» ... در یادداشت 30 فروردین 57 هم می‌نویسد: «خلعتبری موضوع بی.بی.سی را پیش کشید و گفت نمی‌فهمد چرا بی.بی.سی بیشتر علاقه دارد نظر مخالفان دوستان شما را پخش کند تا نظر خود دوستان‌تان را و وزیر خارجه انگلیس هم با خنده گفت: «من کاملا با حرف شما موافقم اما در این باره کاری از دستم ساخته نیست» و باز به استقلال بی.بی.سی از وزارت خارجه تاکید ورزید ...»

عملکرد بی.بی.سی در سال 1354 منجر به این شده بود که دفتر آن در تهران به کلی تعطیل و فعالیت آن متوقف شود.


موارد مشابه این چنینی بارها در این کتاب آمده و به نظر می‌رسد بی.بی.سی و دولت وقت لندن هیچ‌گاه نتوانستند اعتماد و حسن‌ظن شاه را در این باره جلب کنند و به او بباورانند که منتظر سقوط او نیستند.
.