۱۳۹۵ خرداد ۲۱, جمعه

شعر جمعه | 44
باور کن
در لفاف چیزی نیست
جز مُشتی آرزو      چند حرف تازه     سکوتی قدیمی
به اضافه آن گل زرد      تعدادی درد      و قدری از خاطره تو
.
مسعود احمدی