۱۳۹۵ فروردین ۱۵, یکشنبه

کلمه برجام

رییس جمهوری: «برجام دو همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد؛ برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می‌شود».
.
رهبری: «برجام دو و سه و غیره باید به وجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می‌کنند در میان نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی به آن پایبند است صرف نظر کند. از فلسطین و حمایت از مقاومت در منطقه صرف نظر کند. از مظلومان منطقه مانند مردم یمن، بحرین و غیره پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند».
.
پ.ن: دارم فکر میکنم رهبری با «اقدام مشترک ملی در داخل کشور که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد ... که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می‌شود»؛ مخالفتی ندارد، همان طور که حسن روحانی هم موافقتی ندارد با این که «جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی به آن پایبند است صرف نظر کند.»

حساسیت رهبری شاید روی کلمه "برجام" باشد که در پس خود، خاطراتی چند دارد با کلی پیام؛ از تحریم نعمت است تا تحریم، ظالمانه است، از «نبود آنچه می‌نُمود»ها.
.
.

هیچ نظری موجود نیست: