۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

میوه‌های درخت فرهنگ
سوسیالیست‌ها معتقدند بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگانه مشکل یک جامعه یا علت‌العلل مشکلات یک جامعه، مناسبات اقتصادی حاکم بر آن جامعه است. لیبرال‌ها هم معتقدند قدرت سیاسی بزرگ‌ترین مشکل یک جامعه یا یگانه مشکل یک جامعه یا علت‌العلل مشکلات یک جامعه است اما کسی مثل تامس نیگل (که به اصالت فرهنگ قائل است) اعتقاد دارد آن چیزی که بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگانه مشکل یک جامعه یا علت‌العلل مشکلات یک جامعه است، باورها، احساسات، عواطف و هیجانات و خواسته‌های خود شهروندان آن جامعه است و اگر شهروندان جامعه در باورهای خود، در احساسات و عواطف و هیجانات خود و در خواسته‌های خود بازنگری کنند، آن وقت در همه نهادهای اجتماعی‌شان هم بازنگری خواهد شد و رو به اصلاح خواهند رفت – چه نهاد خانواده، چه نهاد اقتصاد، چه نهاد سیاست، چه نهاد تعلیم و تربیت، چه نهاد علم و فن و هنر، چه نهاد حقوق، چه نهاد دین و مذهب. در همه این نهادها اگر فسادی هست، میوه‌هایی‌اند که بر درخت فرهنگ جامعه روییده‌اند. نیگل در واقع در رده متفکرانی است که به اصالت فرهنگ قائلند.
.
.
از سخنرانی مصطفی ملکیان در مراسم رونمایی کتاب «برابری و جانبداری» تامس نیگل، ترجمه جواد حیدری، نشر نگاه معاصر
منبع: مجله اندیشه پویا، شماره 27 (تیر و مرداد 94)