۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه


تهران
می‌توانست جایی باشد
شبیه سیرالئون
یا روستایی ناشناخته
در ویتنام
اگر
حرف اولش
"تو "
را به یاد من نمیآ‌آورد
اما
شبیه انگشت‌های گره شده‌ی ماست
تمام حروفش
و همین است
که سال‌هاست
کسی نمی‌تواند
پایتخت را جابه‌جا کند
.
.
هومن محمدکرمی
27 اردیبهشت 94