۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

فساد خوب - فساد بد


نوع مواجهه با میرحسین – خاتمی در مقایسه با مواجهه با احمدی‌نژاد، پیام روشنی دارد؛ زحمتی که برای افساد سیاسی مترتب است به مراتب بیشتر از بند و بست و محدودیت‌هایی است که می‌تواند برای افساد اقتصادی در نظر گرفته شده باشد؛ حتی اگر فساد اقتصادی، نظام نیم‌بند اقتصادی کشور را مضمحل و سرمایه عمومی را ویران ساخته باشد! چه بسا اگر احمدی‌نژاد لاابالی‌گری‌های سیاسی دو سال آخر را مرتکب نمی‌شد، خرده زحمت‌هایی را هم که برایش پیش آوردند، پیش نمی‌آوردند! چنین رویه‌ای می‌تواند تعبیر به این شود که چنانچه مرتکب فساد اقتصادی می‌شوید، اگر که ملاحظات سیاسی را رعایت کنید، مشمول تخفیف و حتی بخشش می‌شوید! در چنین حالی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوان قرابت سیاسی، از محتوا تهی می‌شود؛ فساد ریشه‌کن نمی‌شود. 
رسیدگی به تخلفات و فساد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در دادگاه، این گمان را باطل خواهد کرد البته.
.
پ.ن: علیه رییس دانشگاه امیرکبیر (معتمدی) پرونده‌ای 18 ساله را بالا آورده‌اند؛ دقیقا بعد از میزبانی از رفسنجانی در این دانشگاه! وجود ملاحظات سیاسی در مواجهه با فساد مالی و اقتصادی، بینات دیگری هم لازم دارد؟  بنای عدالت، مگر از چه ملاتی است که فرونپاشد؟
.

.