۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه

نمی‌آید به دست
.
آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
.
حافظ
.
خط: احد پناهی