۱۳۹۳ مرداد ۵, یکشنبه

جهان به کامِ کلمه بازی چون من
چکیده‌ی عسل و عیش نی‌شکر است
.
.
سید علی صالحی
بازسرایی عاشقانه‌های ابونواس اهوازی