۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

به آبروی خودمان بدهکاریم


تخریب و آلوده کردن آرامگاه زوجی آمریکایی که پیش از انقلاب در اصفهان به خاک سپرده شده‌اند، در کنار متهم کردن آمریکایی فوت شده‌ی دیگری که از دولت قبلی قول دفن در اصفهان گرفته، توسط عده‌ای که طبق معمول سرشان را پایین انداخته‌اند، آمده‌اند فضله ریخته‌اند و بعد راحت، راه‌شان را گرفته و رفته‌اند، اگر بخواهیم بدانیم، توهین به ایران و ایرانی است و باید هر طوری که می‌توانیم از آن اعلام انزجار کنیم. این اصلا ربطی به سابقه رفتار این شهروندان خارجی ندارد؛ اگر قرار بر ممانعت بود؛ دولت قبلی نباید قول مساعد می‌داد، اگر حتی جنازه آمریکایی‌هایی که 45 سال قبل به خاک سپرده شده‌اند هم، «ناگهان» خواب کاسب‌کاران دشمنی را هم برآشفته کرده، آلوده کردن آرامگاه‌شان کاری رذیلانه بود. دولت فعلی هم اگر مخالفت دارد، ممانعت راه قانونی دارد، اگر دو گور قدیمی هم خار چشم است که این نیز باید چاره بخردانه داشته باشد.
.
چه خوش‌مان بیاید و چه خوش‌مان نیاید، در این فقره ما به آبروی خودمان بدهکاریم. این که کسانی ایرانی جماعت را وحشی نشان دهند و او را به رفتاری شبیه رفتار فاشیست‌ها و نازی‌ها و صهیونیست‌ها و سلفی‌های تکفیری منتسب کنند؛ به همه ما ربط دارد.
.
چه باید بکنیم؟
.
عکس: تخریب مقبره مسلمانان توسط نئونازی‌ها
.
در فیسبوک (+)
در گوگل پلاس (+)

.

.