۱۳۹۳ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

139

سلام خوب
.
کلمات گاهی به همان سادگی که هستند و می‌آیند، به همان سادگی هم می‌روند؛ گم می‌شوند، شاید که چون گم می‌شوم، پیش پای رفتن‌شان. کلماتِ رفته، ردّ زخم می‌گذارند.

کلمات رفته، با باران بعدی برمی‌گردند؟ 
کی مرا می‌برند؟