۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

دیپلمات‌های بیچاره


آیت‌الله امامی‌کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه دیروز تهران گفته:
 «دنیا آن 10- 15 کشور بالاها نیستند، آنها اراذل و اوباش هستند که اگر امام زمان بیاید گردنشان را می زند.»
.
کشورهای بالاها کدام‌اند؟ منظور ونزوئلا و بولیوی و سوریه و جزایر کومور که نیست؟ هست؟ بعد این دیپلمات‌های بیچاره خود همین نظام که برای مذاکره و ارتباط ناگزیر از تماس با آن کشورهای بالا هستند، این کینه توزی‌ها و خشونت کلامی آشکار را با کدام ماله صاف کنند؟ با کدام نخ رفو؟ با کدام ظرافت؟
.
تنوع آرا و نظرات خیلی هم خوب است - حالا گیریم ما مثلا از آمریکا انتظار داریم یک صدا داشته باشد تا ما بفهمیم آنجا با کی طرف هستیم - اما نه در حد گردن زدن سران کشورهای بالا از طرف امام زمان!