۱۳۹۲ اسفند ۱۰, شنبه

123سلام یاد ِ دریا
.
صدای موج دریا را دوست داری؛ می‌دانم، اما نمی‌شود با نامه، صدا فرستاد که. کنار ساحل، فکر کردم گوش من گوش تو باشد، و نسیمی که به صورتم می خورد، هُرم نفس تو.
.
خیال را، گاهی و جایی، عین نفس فرو می‌برم؛ برای حیات.
.
.