۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

«نظارت» معنای دیگری دارد؟


آیت‌الله کعبی (نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان) گفته:
به اشتباه در میان مردم معروف شده اینکه مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری نظارت دارد. واژه نظارت نه در قانون اساسی است و نه به لحاظ فقهی صحیح است و در مجلس خبرگان تنها مراقبت، حراست و پاسداری از مقام معظم رهبری مطرح است ... خبرگان رهبری باید دقت کند که رهبری، اجتهاد،‌ بینش سیاسی و اجتماعی و مدیریت نظام را از دست ندهد و نظارت عالیه بر حکومت بر عهده ولی فقیه است و مجلس خبرگان مواظبت می‌کند که ولی فقیه براساس شرایط شکل بگیرد.
.
در اصل 111 قانون اساسی آمده:

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
.
سئوال: مجلس خبرگان آیا مجهز (مثلا) به وحی است که از غیر از راه «نظارت» بر عملکرد رهبری بتواند صلاحیت‌های رهبری را به طور روزآمد احراز کند و تشخیص دهد؟ لفظ «دقت» و «مواظبت» مورد نظر آیت‌الله کعبی در کجای قانون اساسی آمده؟  آیا دقت و مواظبت از غیر از راه نظارت حاصل می‌شود؟ این موضع‌گیری عضو مجلس خبرگان، یعنی واژه «نظارت» معنای دیگری دارد؟

دبیرخانه مجلس خبرگان، می‌تواند موضوع را تبیین کند و مردم را از اشتباه بیرون بیاورد؛ و البته به طور شفاف؟