۱۳۹۲ دی ۲۴, سه‌شنبه

نامه‌ی نود و ششم

سلام بهانه‌ی سلام‌های با صدای بلند
.
از «خاطر»، الفِ قامتِ دوست که برود، آنچه می‌ماند «خطر» است برای انسان شدن.
.
خدایا! روا مدار.
و تو بگو: آمین.