۱۳۹۲ آذر ۲۸, پنجشنبه

نامه‌ی هفتاد و نهم

سلام بهانه‌ی آسمان
.
"ستاره" نقطه اصابت نگاه منتظر است به آسمان
آنها که تیر، بیشتر می‌زنند، سهمِ ستاره‌ بیشتر می‌برند
همین ستاره‌ها بعد می‌شوند زینت آسمان
نور دیده‌ها
...
و تو خوب باشی؛ همین.
.