۱۳۹۲ آذر ۱۲, سه‌شنبه

آقای احمدی‌نژاد! ساعت‌ات را کوک کن


آقای احمدی‌نژاد! حتما حتی نیم ساعت مناظره با هر کسی (روحانی که جُدا) مشکل شما را حل می‌کند؛ دیده شدن هنوز آرمان بزرگ شماست. یک مناظره چند ساعته هم اضافه شود به هشت سال پروژه وارونه‌نمایی و دشمن‌تراشی و توهم مدیریت جهان به هیچ کجای مردم هم برنمی‌خورد اما صبح روز دادگاه‌ات، ساعت‌ات را کوک کن که خواب نمانی. توی مسیر از میوه‌فروش و سوپری محل هم مشورت نگرفتی، نگرفتی. مژده تبرئه و منع تعقیب هم پیشاپیش گوارای وجودت، ولی دادگاه را به هر حال برو. تغییر بکن. می‌ترسیم جدی جدی باورت بشود که مثل بعضی ماهی‌ها، ما مردم واقعا حافظه نداریم. بگذار تنوعی توی زندگی‌ات باشد.
.