۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

شروع زندگیبعید می‌دانم در نگاه اول بشود فهمید که این علف، کجاست که سبز شده؟! ... 
این بالهای 53 متری را احتمالا برای نیروگاه بادی وارد کرده‌اند ... برای مهارشان در ابتدا و انتها، و برای زخمی نشدن‌اش در اثر سابیده شدن‌، از نوعی اسفنج در محل بسته شدن استفاده کرده‌اند ... علف همان جا زندگی را شروع کرده ...
.
.