۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

سال خوب برای ما، برای کلمات


بهارتان مبارک. سالی که پیش روست، خدا کند سال خوبی برای ما و کلمه‌ها باشد. خدا کند در سال تازه، کلمه‌های کمتری از معنی‌هایشان تهی شوند. کلمه‌های بیشتری برایمان بمانند.

.
.
این پیام تبریک نوروزی سردبیر مجله «همشهری داستان» خیلی خوب بود، خوب است ... کاش امسال کلمه‌های بیشتری برایمان بمانند.
.
.
.
و این بود اولین پست بعد از لحظه تحویل سال :)
عکس: از خودم، دیروز ... تازه از خاک آمده؛ هنوز برگهایش یادگاری از خاک دارد