۱۳۹۱ اسفند ۱۱, جمعه

شعر جمعه – 22

...
تو از معابد مشرق زمین عظیم‌تری
کنون شکوه تو و بهت من تماشایی است
در آسمانه‌ی دریای دیدگان تو، شرم
گشوده بال‌تر از مرغکان دریایی است
شمیم وحشی گیسوی کولی‌ات نازم
که خوابناک‌تر از عطرهای صحرایی است
مجال بوسه به لب‌های خویشتن بدهیم
که این بلیغ‌ترین مبحث آشنایی است
...
.
حسین منزوی
.
.
.
پ.ن: این غزل به شماره 4 در مجموعه اشعار مرحوم حسین منزوی (به کوشش محمد فتحی) آمده. مرحوم منزوی زیر این شعر نوشته: نخستین غزلی که از من چاپ شد (منظورم غزلی در حال و هوای تازه است که راهی در غزل امروز گشود) این غزل است؛ در مجله فردوسی، سال 1347 ...
.