۱۳۹۱ دی ۱۶, شنبه

دست شما خوب!
شهرداری بندرعباس، زیر عنوان کمیته فرهنگ شهروندی، شروع کرده به نصب تابلوهایی در نقاط مختلف شهر، که نمونه آن را در تصویر می‌بینید. در این تابلوها توصیه‌هایی به شهروندان شده؛ از مراقبت از کودکان در آشپزخانه و آسانسور گرفته تا جور کردن بهانه های ساده در کنار هم بودن. اقدامی هر چند دیر، ولی همچنان ارزشمند و ستایش برانگیز که امید می‌رود، «اعتبار» و «اثربخشی»‌اش را به لطف «تداوم» آن در قالب تابلوهای شهری و فرم‌های دیگر، کسب و حفظ کند و ارتقا دهد.
متاسفانه به رغم تعریف سازمان پرسر و صدایی به عنوان سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، آنچه تا کنون از این سازمان به چشم آمده، ریختن پول شهروندان در کیسه تیم‌های ورزشی ضعیف و پرخرج و تکرار ماموریت‌های سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر سازمان های فرهنگی - سیاسی بوده که در مقابل، علاقه‌ای به ماموریت‌های ذاتی سازمان فرهنگی شهرداری در چارچوب ترویج فرهنگ شهروندی و شهرنشینی نداشته‌اند!
این تحول جدید، در عرصه توجه به ارتقای سطح زندگی شهری، باید که قدر دانسته شود.
.
.
قبلا در همین باره: اصلا فکر می‌کنند؟
کامنتها در پلاس(+)
.