۱۳۹۱ دی ۲, شنبه

Give A Little Loveنمی‌خواهید حلقه‌ای از زنجیره‌ی مهربانی باشید؟!
این موزیک – ویدئوی عالی را ببینید.
ایمان به وجود این زنجیره، و حلقه‌ای از آن بودن، دنیا را، و زندگی را زیبا و مهربان می‌سازد ...
.
If you give a little love
You can get a little love of your own
.
.