۱۳۹۱ آبان ۱۱, پنجشنبه

روزهایی برای نوشتن؛ زیاد نوشتن
«بارها گفته‌ام که در 25 سال گذشته هیچگاه به اندازه امروز، نوشتن برایم کار سختی نبوده است؛ هم در انتخاب موضوع و هم در نحوه بیان و استفاده از واژه‌ها و چیدمان کلمات کنار هم. ولی هیچگاه هم به اندازه امروز به ضرورت نوشتن و اتفاقا زیاد نوشتن اعتقاد نداشته ام.»
.
عباس عبدی – مجله «اندیشه پویا» – شماره 3، شهریور و مهر 91
.
تیتر از من
.
.
در پلاس(+)
.
.