۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

بیداری

این روزها همه جا صحبت از مرغ است و در این میان هیچ کس صدای خروس را نمی شنود! بیدار شدن اما از سیر شدن مهمتر است.
.
یک اسمس / امروز