۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

زگیل ها بر گونه انقلاب لیبی


این که بعد هشت - نه ماه جنگ و خون و خونریزی و کلی داستان و بعد فراری دادن و کشتن فجیع معمر قذافی، رییس شواری ملی انتقالی در جشن اعلام آزادسازی لیبی از بین آن همه قوانین اسلامی، قول احیای "تعدد زوجات" را بدهد، معلوم می کند انقلابیون لیبی علاقه غریبی به کاشت زگیل روی گونه انقلابشان دارند. آن شیوه وحشیانه در کشتن قذافی و پسر اسیرش، اعدام بی حساب و کتاب حامیان قذافی، صف کشیدن برای تماشای جسد در حال تعفن رهبر سابق شان در سردخانه قصابی و گرفتن عکس های خندان با آن، نشان می دهد که در روان مردم لیبی عقده ای بس عظیم لانه کرده بود که در مجال گشایش، چنین تعفن خود را به مشام جهانیان می رساند. این خطری است که همه جوامع بدون "شیر اطمینان" را تهدید می کند؛ آن جاهایی که مخالفت و نقد یک سره رد، و مخالف و ناقد، یک سره تهدید و تحدید می شوند و مجالی فراهم نمی شود تا انرژی مخالف، بدون ترکیدن دیگ نظام، خود را آزاد کند. شاید از همین روست که رییس شورای ملی انتقالی با توجه ویژه در مراسمی ویژه به "تعدد زوجات"، می خواهد مردان لیبیایی را خشنود و آرام سازد، گو زنان لیبی غنیمت انقلاب مردان تا دیروز خفته شان باشند.
.
.
.