۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

چهارپاره – 44

 (1)
می دانید در این چند روزه بعد از مرگ قذافی، جای چه کسی خیلی خیلی خالیست؟ ... مصاحبه فالاچی با قذافی یادتان هست؟ ... جای فالاچی این روزها خیلی خیلی زیاد خالیست
.
(2)
فالاچی پرسیده بود: "چرا شما این همه در دنیا منفورید؟ راستی می دانستید که این قدر نچسب هستید؟ این قدر کم دوست تان دارند؟" و به قول خودش با سر و صدای غافلگیرکننده ای جواب شنیده بود که "من را کسانی که ضد آزادی و ضد خلق هستند دوست ندارند. بر عکس مبارزین راه آزادی و توده ها مرا دوست دارند، همیشه و در همه جا"
.
(3)
پرسیده بود: "چطور هر جا می رویم فقط تصویر شما را می بینیم؟ ... شما خیلی راحت خیلی چیزها را ممنوع می کنید، چطور پرستش تان را ممنوع نمی کنید؟ در هر لحظه ای که تلویزیون را روشن کنیم، توده ها را می بینیم که با مشت های گره کرده فریاد می زنند: "قذافی"" و جواب شنیده بود: "... هیتلر و موسولینی از حمایت توده ها برای حکومت شان سواستفاده می کردند ولی ما انقلابی ها از حمایت مردم برای کمک به مردم استفاده می کنیم"
.
(4)
فالاچی پرسیده بود: "مخالفین کجا جا دارند؟"، قذافی گفته بود: "کدام مخالف؟" ...
.
.
.
.