۱۳۹۰ شهریور ۲۳, چهارشنبه

چهارپاره – 38


(1)
شهریور 90: فرمانده ناجا گفت: "اعتراضات زیست محیطی حق اجتماعی مردم است ... آب بازی ممنوع نیست"(+) و ما با خوشحالی داد زدیم: هوراااا
.
(2)
شهریور 91: یکی می گوید: "راه رفتن دو نفر با هم در خیابان، نیازی به مجوز کتبی ندارد" و ما با خوشحالی داد خواهیم زد: هوراااا
.
(3)
شهریور 92: یکی دیگر می گوید: "راه رفتن در خیابان و نفس کشیدن ِ همزمان با آن، منعی ندارد و  حق اجتماعی مردم است" و ما با خوشحالی داد خواهیم زد: هوراااا و خیلی هورا
.
(4)
حالا که کلا سیر رو به تکاملی داریم، به نظر باید یک بازنگری کلی در مورد ضرب المثل ها هم داشته باشیم: مثلا "قطره قطره جمع شود، وانگهی دریاچه خشک شود"، "هر که بامش بیش، بصیرتش بیشتر" ... و البته "به "مرگ" می گیرند و تو به همان راضی می شوی"
.
.
.