۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

قواعد بعد از کودتا


دیروز بیستمین سالروز کودتای نافرجام کمونیست های افراطی شوروی علیه اصلاحات گورباچف بود. دستور العمل شش گانه کودتاچیان برای بعد از کودتا را بخوانید:
*
.
یک – نباید ابتکار عمل را از دست بدهیم و داخل هر گونه مذاکره ای با مردم شویم. اگر در تلاش برای حفظ ظاهر دمکراتیک چنین کنیم کارمان تمام شده است. نتیجه چنین رفتاری آن خواهد بود که توده مردم به تدریج با این تفکر خو می گیرند که می توانند با مقامات محاجه کنند و این اولین گام به طرف نبرد بعدی می باشد
.
دو – نباید اجازه داد اولین نشانه های عدم وفاداری تجلی پیدا کند. میتینگ ها، اعتصابهای غذا، دادخواهی ها و هرگونه اطلاعاتی پیرامون این مسائل نباید آشکار شود. در واقع این گونه امور شکل مخالفت با مجوز را به خود می گیرند و بعد از آن نوبت اشکال فعالترتی فرا می رسد. اگر می خواهید با حداقل خونریزی کار خود را دنبال کنید مخالفت ها را در همان اولین لحظات سرکوب کنید
.
سه – از توسل به ابراز آشکار و علنی مردم گرایی خجالت نکشید. این یک قانون برای جلب حمایت توده هاست. به فوریت اقدامات اقتصادی قابل فهم برای عامه را ارائه دهید: تقلیل قیمت ها، تساهل در مقررات مربوط به استفاده از مشروبات الکلی و غیره. محصولات با تولید محدود که تقاضا برای آن ها زیاد است باید به راحتی در دسترس قرار گیرند. در این موقعیت درباه استحکام اقتصادی، نرخ تورم و دیگر پیامدها فکر نکنید
.
چهار – در آگاه کردن مردم از جزییات تبهکاری های یک مخالف سیاسی نباید لحظه ای تعلل شود. در ابتدا آنها مشتاقانه به دنبال کسب اطلاعات برخواهند آمد. دقیقا در این مقطع است که سیلاب اطلاعات باید سرازیر شود. پرده برداری از کارهای مجرمانه گروه ها و سندیکاها، فساد، ارتشا گمراهی و غیره. در روزهای بعد اطلاعات درباره فرد مخالف باید به شکل طعنه آمیز و هزل به خورد مردم داده شود. اطلاعات باید دارای جزییات گیرا و تا حد امکان ساده باشد
.
پنج – نباید با تهدید مستقیم به مردم فهماند که کنترل شدیدی روی آنها وجود دارد. بهتر است با شایعات و زمزمه هایی از این قیبل که از فروشگاه ها، محل های استراحت و سایر جاها به طور مرتب و سرزده بازدید می شود، سخت گیری رژیم و کنترل انضباط در تولید و زندگی را القا کرد
.
شش – در رسیدگی به امور کارکنان، وظایف و ماموریت ها نباید تعلل کرد. مردم باید بدانند چه کسی و به چه دلایل مشخصی تنبیه می شود. چه کسی پاسخگوست و مردم مشکلات خود را با چه کسی باید در میان بگذارند.
.
.
توضیح: برای مطالعه بیشتر به فصل "ابتدا تراژدی، سپس کمدی"، از کتاب "آخرین روزهای امپراتوری شوروی" (انتشارات موسسه اطلاعات) مراجعه کنید.
.
.
.