۱۳۹۰ مرداد ۶, پنجشنبه

کمی آن طرف تر

احمد ایزدی
.
پا گذاشته بود کمی آن طرف تر که روی مورچه ها نرود ...
کمی آن طرف تر، یک والمری بود ...
.
همشهری داستان – مرداد 90
.
والمری: اسم نوعی مین
.
.
.