۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

کاریکاتور هفته – 63


Mexico
*
هر کاری می کند نمی تواند آن دُم شیطانی را ببُرد و از خود دور کند! ... همان دم را می پیچد، می آراید و تبدیل به هاله قدسی می کند! بعد یک لباس روحانی بر تن و یک صلیب هم بر گردن! ... مشکل حل می شود