۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 63

 *
Eric Grigorian / Polaris Images, the Armenija
 پسربچه ای که پدرش در اثر زلزله مدفون شده ... او شلوار پدرش را در دست گرفته ... ایران / اطراف قزوین