۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

لطفا دو خط بیانیه بدهید

جای دوری نمی رود؛ به اسم دفاع از قرآن در مزار شریف افعانستان ریخته اند و هشت کارمند بی گناه سازمان ملل را کشته اند، سر دو تایشان را بریده اند .... جای دوری نمی رود؛ دو خط بیانیه بدهید و محکوم کنید. آن کشیش دیوانه آمریکایی یک جلد کتاب قرآن آتش زده، در افغانستان هشت نفر را کشته اند به اسم اسلام و قرآن، جای دوری نمی رود: مدعیان اسلام ناب! دو خط بیانیه بدهید. شما که برای کتک خوردن دانشجویان معترض انگلیس بیانیه می دهید، شما که برای ضرب و شتم سیاه پوست های آمریکا یقه می درانید، برای این هشت بیگناه لااقل آهی بکشید قربه الی الله