۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 60قصد، مقصود، قاصد، مقصد ... این ها همه عربی اند. بعد طبع نازک فارسی آمده و یک "ک" تصغیر نشانده بغل "قاصد" و اسم زیبایی درست شده که خیال را پرواز می دهد: "قاصدک" ... سبک است. آرام برمی خیزد و آرام می نشیند. همسفر نسیم و باد می شود، خبر از "مقصود" و "مقصد" می آورد ... بر سفره گشوده اش، حتی می تواند شبنمی را با خود ببرد، بیاورد ... چقدر جای خالی هست در زندگی برای "قاصدک"
*
وبلاگ قاصدک را خیلی دوست دارم. خیلی وقت است اما خبری نیست از قاصدک