۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

ایران بدون شیر اطمینان


صرفه جویی در مصرف انرژی، حُسن غیر قابل کتمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و گران شدن انرژی است. دستگاه های دولتی و روزنامه ها طی روزهای اخیر از کاهش مصرف انرژی در کشور خبر داده اند؛ خبر هم نمی دادند، ماجرا مشهود است. این "حُسن" دو حاشیه مهم دارد. نخست آن که از تاثیر مثبت "زور" در اصلاح رفتار جامعه ایرانی خبر می دهد! تاثیری که ناله های چندین و چند ساله کارشناسان و ارائه آمار و تحلیل های علمی در توصیه به صرفه جویی در مصرف انرژی اصلا نداشت! دوم آن که این صرفه جویی چنانچه خود ِ دولت نیز عامل به آن نباشد، باید تعبیر به کلاهبرداری از مردم شود! این که دولت بار خودش را هم روی دوش مردم می گذارد.
*
اصلا موافق آشوب خیابانی نیستم ولی معتقدم مردم باید بخواهند که اعتراض کنند، و بتوانند؛ شده با جمع شدن در یک سالن و سخنرانی و شعار و بدون آسیب زدن به جایی و کسی  ... این که در بولیوی مردم بابت 73 درصد گران شدن سوخت اعتراض می کنند و در کشور ما سر "چند صد در صد" گران شدن حامل های انرژی، هیچ اعتراض و حرکتی صورت نمی گیرد، اصلا نشان خوبی از وضعیت جامعه نیست. نظام به طور کلی تشکل های مردمی مستقل را ،  غیر از هیأت های مذهبی و عزاداری، تاب نیاورده و مردم همه در قلعه های جداگانه زندگی می کنند و از تشریک مساعی اجتماعی مستقل و قوی، و حتی غیر سیاسی، خبری نیست. واضح است مردم تحت فشارند و سکوت در چنین حالتی، دیگ در حال انفجار را تداعی می کند. دیگ باید مجالی برای تعدیل فشار درون خود داشته باشد. انگار شیر اطمینان جامعه ایرانی از کار افتاده. در چنین حالتی ممکن است دیگ بترکد و وقتی ترکید، کل خانه را روی هوا می فرستد. دیگ که بترکد، بیگناه و گناهکار را با هم می ترکاند