۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

دروغگو مهم تر از دروغ است


احمدی نژاد و مشایی و هاشمی ثمره و رحیمی، یعنی همه آن هایی که علنا درباره نحوه برکناری متکی نظر داده اند، بهتر از خود متکی می دانند که دارند درباره عزل حرمت شکنانه او از پست وزارت امور خارجه دروغ می گویند. بعید هم هست که خیال کرده باشند متکی ساکت می ماند تا آن ها این رفتار نادرست را به این شکل توجیه کنند ... آن ها یک تجربه بزرگ و پر منفعت را از نزدیک در جریان مناظره سیزده خرداد پارسال آزمودند و نتیجه را هم به رخ همه کشیدند، یعنی به رخ همه دویست میلیون نفری که گفته شد مناظره میرحسین – احمدی نژاد را تماشا کردند؛ که در این سرزمین، "دروغگو مهم تر از دروغ است"؛ ربطی هم به اندازه دروغ ندارد، به منزلت دروغگو ربط دارد. دروغ بد نیست اگر دروغگو خوب باشد. دروغگوی خوب، امان دارد. حالا متکی ِ نورس طعمه این دروغ نباشد، طعمه، شناسنامه انقلاب باشد؛ "رفسنجانی" باشد، متکی ها که جای خود دارند
*
... برگ های بی گناه / با زبان ساده اعتراف می کنند / خشکی درخت / از کدام ریشه آب می خورد ... // قیصر