۱۳۸۹ دی ۵, یکشنبه

2269 - چرنوبیل اقتصادی


یک جای مهم طرح هدفمند کردن یارانه ها با عقل اقتصاد خوانده ها جور نیست و همین یک جا مرا مدام به یاد یک جمله در گزارش علل انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل در شوروی سابق می اندازد؛ نیروگاهی که بهار سال 1365 در اکراین منفجر شد و وحشتناک‌ترین فاجعه تکنولوژیک انسانی در تمام تاریخ را رقم زد که طی آن پنج میلیون نفر آسیب دیدند.
*
اقتصاد خوانده های لیبرال منش معتقدند، حذف یارانه ها و رانت های اقتصادی لازمه توسعه اقتصادی است. بانک جهانی هم این ایده را تایید و تشویق می کند اما همین ها می گویند کنترل قیمت ها با حذف یارانه ها همخوانی ندارد. یعنی نمی شود تو یارانه ها را حذف و به تبع آن هزینه های تولید و خدمات را عملا بالا ببری، ولی به تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات اجازه ندهی بر اساس هزینه تمام شده بهای تولید و خدمت خود را از مشتری دریافت کنند ... این به آن می ماند که به اتومبیلی در آن واحد هم گاز داد و هم ترمزش را گرفت
*
در بخشی از گزارش انفجار چرنوبیل آمده: ... در رآکتور مقدار زیادی آب وجود داشت که آب نیز همانند زنون دارای خاصیت جذب نوترون می باشد و بر این اساس رآکتور بیش از پیش افت قدرت پیدا کرد. در اینجا بود که پرسنل دومین اشتباه خود را انجام دادند و تقریبا تمامی میله های کنترل را از داخل رآکتوربیرون کشیدند. و این همانند زمانی است که اتومبیلی را در آن واحد هم گاز داد و هم ترمز گرفت ... این یک اشتباه مهم از نظر کنترل و همچنین طراحی در این قبیل رآکتور بود