۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

آزادی

لابد اون اوایل انقلاب "آزادی" زیباترین نام بود که هم شد اسم مدرن ترین و مشهورترین میدان پایتخت، هم، اسم بزرگترین ورزشگاه کشور و هم، اسم سکه های طلا ... بعد از آن چند جا را سراغ دارید که اسمش را گذاشته باشند "آزادی"؟ ... این هم یک شیوه انتقال مفاهیم و ارزش ها به متن جامعه است، که حواس تان باشد خب!