۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

اعتراض وبلاگ نویس های بندرعباس به وضعیت امنیت شهر


امام جمعه از "بهداشت" و استاندار از "امنیت" شهر بندرعباس به صراحت و شدت، ابراز نارضایتی می کنند! ... وبلاگ نویس های بندر هم آستین بالا زده اند و در این بین مرتضای عزیز هم پیشنهاد کرده وبلاگ نویس های بندر برای یک هفته "سکوت مجازی" کنند در اعتراض به ناامنی ها؛ البته بعد از نوشتن یک پست در باب پیشنهاد برای امنیت. ناگفته؛ من با بخش "سکوت"ش کاملا مخالفم. اتفاقا باید برنامه ریزی کنیم که بیشتر در این باره بنویسیم. باید رفقایی که دستشان می رسد، هرچه بیشتر سراغ "کارشناس"ها بروند، مصاحبه و مقاله بگیرند برای مشاوره دادن به مقامات مسوول و گوشزد کردن اشکالات کارشان. شرایط اقتصادی که بدتر شود، وضع بدتر هم می شود و "سکوت" در این جا "سرشار از ناگفته ها" نخواهد بود.