۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

صفحه 14 مرداد تقویمم را ریز ریز می کنم

فردا، چهارده مرداد، صد و چهارمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت توسط مظفر الدین شاه است؛ یادگار تسلیم شاهنشاه قاجار در برابر خواست عمومی برای تاسیس "عدالت خانه" ... در تقویم ها نوشته که روز "حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" هم هست ... شنیده اید می گویند برای اعتراف گرفتن از حمزه کرمی سر او را بیست بار کرده اند توی کاسه توالت فرنگی ... اصلا مگر مهم است که حمزه کرمی از فرماندهان سپاه در دوران جنگ بوده، از سال ۶۸ تا ۷۴، فرماندار ورامین و از سال ۷۴ تا ۸۰ هم مدیرکل سیاسی دفتر ریاست جمهوری، و عضو ستاد میرحسین موسوی در سال قبل؟ اصلا سر "گمنام" ها چه بلایی می آید؟ ... من نمی توانم برای باور نکردن این دردها، قرص نسیان و مصلحت بخورم؛ لااقل صد و چهار سال است هنوز سر همان شعار اول باقی مانده ایم: "عدالت خانه" ... من صفحه تقویم فردایم را می کَنم؛ ریز ریز می کنم و دورش می اندازم؛ غلط های بزرگی دارد این تقویم