۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

این عادی نیست


بین فعالان مطبوعاتی و رسانه ای بندرعباس تنش کلامی و جبهه گیری غریبی رخ داده. من از کُنه ماجرا خبر ندارم ولی ظاهرا ماجرا به انتقاد اعضای خانه مطبوعات هرمزگان از عملکرد اداره کل ارشاد در حوزه مطبوعات و تعامل با این تشکل و سپس موضع گیری "خشن" یکی از نشریات علیه خانه مطبوعات مربوط می شود. این نشریه به مدیر کل ارشاد نزدیک است و مدیر مسوولش هم از مدیران دولتی است. اداره کل ارشاد طی یک سال گذشته جدای از این که خانه مطبوعات هرمزگان را در میزبانی از همایش خانه مطبوعات استان ها در بندرعباس تنها گذاشت، دعوت به حضور در جلسه اخیر فعالان مطبوعاتی را هم بی پاسخ رها کرد. مدیر کل فعلی ارشاد هرمزگان خود سابقه مطبوعاتی دارد ولی هر از چند گاهی مورد انتقاد مطبوعاتی ها بوده. در یادداشت نشریه مدافع آقای مدیر کل از جانب وی اظهارات و دلایلی برای دوری گزینی وی از خانه مطبوعات مطرح شده، که قبلا جایی رسما منتشر نشده بود! جدای از آن که خود خانه مطبوعات، به عنوان یک تشکل مبتی بر رفتار انسان جایزالخطا، بی نیاز از نقد نیست، ولی رد انتقاد بر رفتار یک مدیر دولتی با توسل به یادداشتی "بدون نام"، از جایگاه "روابط عمومی آن دستگاه دولتی" و با زیر سئوال بردن "اساس" موجودیت یک تشکل، "صحیح" و البته "عادی" به نظر نمی رسد