۱۳۸۹ مرداد ۴, دوشنبه

قاتلان حسین در کربلا

"منتظران مهدی به هوش باشند؛ حسین را منتظرانش کُشتند" ... این اس.ام.اس کوتاه را امروز گرفتم و بارها و بارها با خودم تکرارش می کنم؛ هر کسی هم برایم تبریک نیمه شعبان فرستاده همین را برایش فرستاده ام و می فرستم ... تاریخ "تکرار" نمی شود اگر "یاد" گرفته شود؛ اگر فراموش نشود ... فردا نیمه شعبان است؛ سیاسی ترین خوشی رسمی در جمهور ما. بر منتظران ناقاتلش مبارک