۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه

تاریخ فراموش شده


دیروز عصر، حوالی ساعت چهار و نیم، گوینده صدای جمهوری اسلامی با لحنی مذمت بار و غمناک از این که خیلی ها نمی دانند قیام "سی تیر سال سی و دو" چی بود و چرا "قوام" نتوانست نخست زیر باقی بماند، شکوه می کرد ... آن قیام مال یک سال قبلترش بود البته؛ سال سی و یک