۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

شعبه هوایی میدان آزادی تهران!من نمی دانم مالک یک ساختمان باید چی فکر کرده باشد که دستور دهد ماکت سنگی میدان آزادی تهران را بر فراز خانه اش بسازند! ... عکس: خانه ای در محله بی سیم زنجان