۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

آزادی مطبوعات / کاریکاتور هفته - 24

Ares - Cuba
*
Atilla Atala - Turkey


*
این دو کاریکاتور را که دیدم، حیفم آمد فقط یکی را انتخاب کنم ... موضوع هر دو کاریکاتور "آزادی مطبوعات" است. در اولی زبانی که از مرز رد شده، بریده شده و در دومی تیغ مطبوعات سیاهی را می درد و در پس آن "رنگ" ها مجال دیده شدن پیدا می کنند.


کاریکاتور هفته - 23