۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

ادامه عشق بی مخ


مصاحبه شونده: "زدمش. حاشا که نمی کنم ولی اونو دولت اعدامش کرد ... والّا هیچوقت، به جون شما، به مولای متقیان، زبونم روزست. با زبون روزه که دروغ نمی گم، هیچ وقت دستگاه (دولت) با من تماس نگرفت که کسی رو برو بزن، کسی رو نزن یا شلوغ کن یا شلوغ نکن. من رو عشق و علاقه خودم که داشتم این کارا رو می کردم ..." مصاحبه شعبان بی مُخ درباره ضرب و شتم دکتر فاطمی / کتاب خاطرات
آخرین خبر: امروز به کروبی در قم حمله شد ... چند هفته قبل به ابطحی در شهر ری ... عشق "شعبان بی مُخ"ی در تاریخ این سرزمین ادامه دارد
*
عکس: شعبان بی مخ در حال عشق ورزی