۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

شما خود، خدا هستید

مصاحبه کننده: شما به خدا اعتقاد دارید؟
مصاحبه شونده: روشن است. البته! چرا چنین سئوالی از من می کنید؟
مصاحبه کننده: برای این که فکر می کردم شما خود، خدا هستید!

*
آخرین "سئوال – جواب" اوریانا فالاچی و معمر قذافی