۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

مرگ را ندیده اند

ماجرای توهین رییس مرکز بهداشت هرمزگان به خبرنگاران (+) "به درستی" و با ترک جلسه توسط خبرنگاران حاضر، و در پی آن موضع گیری های صورت گرفته علیه این اقدام، بی پاسخ نمانده ولی این یک روی سکه است؛ در آن روی سکه باید به مدیران این استان حق داد که وقتی عادت نکرده اند مدام نقد شوند و هر چه دیده اند تمجید و رپرتاژ آگهی بوده، نتوانند یک سئوال ساده درباره مسموم بودن احتمالی مرغ های منجمد شده را تحمل کنند! تازه همین آقایانی که در دفاع از مطبوعات در این روزهای اخیر در بندرعباس اظهاراتی فرموده اند، باید امتحان پس دهند؛ چه بسا نمره صبر رییس مرکز بهداشت بیشتر هم باشد! ... حالا خیلی خیلی مانده که مدیران هرمزگان، و خیلی جاهای دیگر، زیر انتقادهای رسانه ای به "مرگ" گرفته شوند تا بتوانند به "تب" سئوالی مثلا درباره مسموم بودن مرغ منجمد با تمام وجود رضایت دهند! صفحات نشریات را ورق بزنید؛ به من حق خواهید داد.