۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

ما "امیر کبیر"ی ها دور هم (2)

ترانه جعفری و مهشاد معینی؛ دور تر امیرحسین و همسر محترم و مجتبی کوچولو
*
به یاد روزهای هر لحظه دور؛ محمدرضا و یوسف


*
رزا؛ فرشته کوچولوی ناصر

کجایی؟ چه می کنی؟ رو به همه خلاصه بگو!


*
رسول، رضا، ناصر


مرتضی و رضا
*
علیرضا، غلامرضا (امیر)، سعید

*
از دور؛ غلامرضا، سعید، احسان، کامبیز، دوربین (!)، جاوید

*
خداحافظی
*


*

اصل کاریِ عکس ها توی دوربین اویس و جاویده؛ به طور جدی منتظرم که عکس ها برسه