۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

خوش سلیقگی مفرط!

نه فقط در بندرعباس، که به لحاظ موقعیت تجاری و اقتصادی اش محل رفت و آمد خارجی های فراوانی ست، بلکه در همه شهرهای کشور باید تابلوهای راهنمایی کننده شهری دو زبانه باشند ولی در طرح جدید تابلوهای شهرداری منطقه یک بندرعباس، جدای از این که به این مهم بی توجهی شده، اساسا مقوله ای به اسم "تابلو" با چیز دیگری به اسم "پوستر" اشتباه گرفته شده! چه معنی دارد روی تابلو عکس گل و گیاه و نخل و غروب و طلوع بگذارند؟ مهم ترین اولویت در تابلو، سرعت در انتقال کمترین و کاربردی ترین اطلاعات به مخاطب است و نه هیچ چیز دیگر. تابلوی میادین تهران واقعا نمونه های مناسبی است.
*

بعضی موقع ها انگلیسی هم که می خواهند بنویسند؛ این طوری می نویسند؛ "ساحلی" را نوشته "Saheli" به جای "Coastal" و بلوار را هم نوشته "Bivd" به جای "Blvd"! (کامل آن این است: Boulevard)
*

دیگر نوشته امروزم: هم کلاسی ها دور هم